Evropský sbor pro ochranu osobních údajů

Prováděcí akt nebo akt v přenesené pravomoci