Европейски комитет за защита на данните

Акт за изпълнение или делегиран акт