Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data

Linji gwida 4/2018 dwar l-akkreditazzjoni tal-korpi taċċertifikazzjoni skont l-Artikolu 43 tar-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data (2016/679)

14 December 2018
Linji gwida 4/2018  239.58 KB
Member states: