Eiropas Datu aizsardzības kolēģija

Pamatnostādnes 4/2018 par sertifikācijas struktūru akreditāciju saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas (2016/679) 43. pantu

14 December 2018
Pamatnostādnes 4/2018  196.39 KB
Dalībvalstis: