Europos duomenų apsaugos valdyba

Sertifikavimo įstaigų akreditavimo gairės 4/2018 pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (2016/679) 43 straipsnį

14 December 2018
Gairės 4/2018  480.77 KB
Valstybės narės: