Euroopan tietosuojaneuvosto

Suuntaviivat 4/2018 sertifiointielinten akkreditoinnista yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 43 artiklan mukaisesti

14 December 2018
Suuntaviivat 4/2018  183.98 KB
Jäsenvaltiot: