Euroopa Andmekaitsenõukogu

Suunised 4/2018 isikuandmete kaitse üldmääruse (2016/679) artikli 43 kohase sertifitseerimisasutuste akrediteerimise kohta

14 December 2018
Suunised 4/2018  454.31 KB
Liikmesriigid: