Európsky výbor pre ochranu údajov

Stanovisko 14/2018 k navrhovanému zoznamu príslušného dozorného orgánu Lotyšska týkajúceho sa spracovateľských operácií, ktoré podliehajú požiadavke na posúdenie vplyvu na ochranu údajov (článok 35 ods. 4 všeobecného nariadenia o ochrane údajov)

03 October 2018
Stanovisko 14/2018 k navrhovanému zoznamu príslušného dozorného orgánu Lotyšska  1.26 MB
Členské štáty: