Europejska Rada Ochrony Danych

Opinia 14/2018 w sprawie projektu wykazu sporządzonego przez właściwy łotewski organ nadzorczy dotyczącego rodzajów operacji przetwarzania podlegających wymogowi dokonania oceny skutków dla ochrony danych (art. 35 ust. 4 RODO)

03 October 2018
Opinia 14/2018 w sprawie projektu wykazu sporządzonego przez właściwy łotewski organ nadzorczy  1.26 MB
Państwa członkowskie: