Europees Comité voor gegevensbescherming

Advies 14/2018 over de door de bevoegde toezichthoudende autoriteit van Letland ingediende ontwerplijst van verwerkingen waarvoor een gegevensbeschermingseffectbeoordeling verplicht is (artikel 35, lid 4, AVG)

03 October 2018
Advies 14/2018 over de door de bevoegde toezichthoudende autoriteit van Letland ingediende ontwerplijst van verwerkingen waarvoor een gegevensbeschermingseffectbeoordeling verplicht is (artikel 35, lid 4, AVG)  118.55 KB
Member states: