Euroopa Andmekaitsenõukogu

Arvamus nr 14/2018, milles käsitletakse Läti pädeva järelevalveasutuse esialgset loetelu isikuandmete töötlemise toimingutest, mille suhtes kohaldatakse andmekaitsealase mõjuhinnangu nõuet (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 35 lõige 4)

03 October 2018
Arvamus nr 14/2018, milles käsitletakse Läti pädeva järelevalveasutuse esialgset loetelu  1.24 MB
Liikmesriigid: