Eiropas Datu aizsardzības kolēģija

Atzinums Nr. 6/2020 par Spānijas uzraudzības iestādes lēmuma projektu par grupas Fujikura Automotive Europe (FAE grupas) pārziņu saistošajiem uzņēmuma noteikumiem

29 January 2020
Atzinums Nr. 6/2020  115.45 KB
Dalībvalstis: