ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

Γνώμη 6/2020 σχετικά με το σχέδιο απόφασης της εποπτικής αρχής της Ισπανίας για τους δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες για υπευθύνους επεξεργασίας του ομίλου Fujikura Automotive Europe (Όμιλος FAE)

29 January 2020
Γνώμη 6/2020  107.38 KB
Κράτη μέλη: