Eiropas Datu aizsardzības kolēģija

Paziņojums par persondatu apstrādi saistībā ar robežu atkalatvēršanu pēc Covid-19 uzliesmojuma

16 June 2020
Paziņojums  74.44 KB
Dalībvalstis: