Europejska Rada Ochrony Danych

Oświadczenie Europejskiej Rady Ochrony Danych dotyczące zmiany rozporządzenia w sprawie prywatności i łączności elektronicznej oraz jego wpływu na ochronę osób fizycznych w zakresie prywatności i poufności komunikacji

25 May 2018
EDPB statement on ePrivacy Polish  83.14 KB
Państwa członkowskie: