Европейски комитет за защита на данните

Изявление на ЕКЗД относно преразглеждането на Регламента за неприкосновеността на личния живот и електронните съобщения и неговото въздействие върху защитата на физическите лица по отношение на поверителността на техните комуникации.

25 May 2018
EDPB statement on ePrivacy Bulgarian  508.58 KB
Държави членки: