Eiropas Datu aizsardzības kolēģija

Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas paziņojums par datu aizsardzības ietekmi uz ekonomikas koncentrāciju

27 August 2018
EDPB statement on Economic Concentration - 27/08/2018  101.09 KB
Dalībvalstis: