ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

Δήλωση του ΕΣΠΔ σχετικά με τις επιπτώσεις της οικονομικής συγκέντρωσης στην προστασία των δεδομένων

27 August 2018
EDPB statement on Economic Concentration - 27/08/2018  90.22 KB
Κράτη μέλη: