Euroopan tietosuojaneuvosto

Euroopan tietosuojaneuvoston lausunto, joka koskee unionin tuomioistuimen asiaa C-311/18 – Data Protection Commissioner v Facebook Ireland and Maximillian Schrems (tietosuojavaltuutettu vastaan Facebook Irlanti ja Maximillian Schrems)

17 July 2020
Euroopan tietosuojaneuvoston lausunto, joka koskee unionin tuomioistuimen asiaa C-311/18 – Data Protection Commissioner v Facebook Ireland and Maximillian Schrems (tietosuojavaltuutettu vastaan Facebook Irlanti ja Maximillian Schrems)  80.18 KB
Jäsenvaltiot: