ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

Δήλωση επί της απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση C-311/18 - Data Protection Commissioner κατά Facebook Ireland και Maximillian Schrems

17 July 2020
Δήλωση επί της απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση C-311/18 - Data Protection Commissioner κατά Facebook Ireland και Maximillian Schrems  89.62 KB
Κράτη μέλη: