Europeiska dataskyddsstyrelsen

Information note on data transfers under the GDPR in the event of a no-deal Brexit

12 February 2019
Informerande not om dataöverföring enligt den allmänna dataskyddsförordningen vid ett avtalslöst brexit  97.41 KB
Medlemsstater: