Eiropas Datu aizsardzības kolēģija

Informatīvs paziņojums par datu pārsūtīšanu saskaņā ar VDAR, bez vienošanās Brexit gadījumā

12 February 2019
Informatīvs ziņojums par datu pārsūtīšanu saskaņā ar VDAR bezvienošanās Brexit gadījumā  521.67 KB
Dalībvalstis: