ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

EDPB Statement 01/2019 on the US Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

25 February 2019
EDPB FATCA statement  424.8 KB
Θεματικές ενότητες:
Κράτη μέλη: