Европейски комитет за защита на данните

Contribution of the EDPB to the evaluation of the GDPR under Article 97

18 February 2020
Contribution of the EDPB to the evaluation of the GDPR under Article 97  1.19 MB
Държави членки: