Europees Comité voor gegevensbescherming

Advies 17/2020 over het door Sloveense toezichthoudende autoriteit voorgelegde ontwerp voor standaardcontractbepalingen (artikel 28, lid 8 van de AVG)

19 May 2020
Advies 17/2020  163.05 KB
Member states: