Eiropas Datu aizsardzības kolēģija

Atzinums 17/2020 par Slovēnijas uzraudzības iestādes iesniegto līguma standartklauzulu projektu (VDAR 28. panta 8. punkts)

19 May 2020
Atzinums 17/2020  152.42 KB
Dalībvalstis: