Det Europæiske Databeskyttelsesråd

Udtalelse 17/2020 om udkast til standardkontraktbestemmelser forelagt af den slovenske tilsynsmyndighed (artikel 28, stk. 8, i GDPR)

19 May 2020
Udtalelse 17/2020  159.93 KB
Medlemsstater: