Европейски комитет за защита на данните

Становище 17/2020 относно проекта на стандартни договорни клаузи, внесен от словенския надзорен орган (член 28, параграф 8 от ОРЗД)

19 May 2020
Становище 17/2020  169.8 KB
Държави членки: