Európsky výbor pre ochranu údajov

Opinion 18/2018 Portugal SAs DPIA List

03 October 2018
Stanovisko 18/2018 k navrhovanému zoznamu príslušného dozorného orgánu Portugalska  125.33 KB
Členské štáty: