Europejska Rada Ochrony Danych

Opinion 18/2018 Portugal SAs DPIA List

03 October 2018
Opinia 18/2018 w sprawie projektu wykazu sporządzonego przez właściwy portugalski  129.26 KB
Państwa członkowskie: