Evropský sbor pro ochranu osobních údajů

Opinion 18/2018 Portugal SAs DPIA List

03 October 2018
Stanovisko č. 18/2018 k návrhu seznamu příslušného dozorového úřadu Portugalska  125.23 KB
Členské státy: