Europejska Rada Ochrony Danych

Opinion 13/2018 Lithuania SAs DPIA List

03 October 2018
Opinia 13/2018 w sprawie projektu wykazu sporządzonego przez właściwy litewski organ nadzorczy  1.26 MB
Państwa członkowskie: