Euroopa Andmekaitsenõukogu

Opinion 11/2018 Ireland SAs DPIA List

03 October 2018
Arvamus nr 11/2018, milles käsitletakse Iirimaa pädeva järelevalveasutuse esialgset loetelu  1.23 MB
Liikmesriigid: