Evropský sbor pro ochranu osobních údajů

Opinion 11/2018 Ireland SAs DPIA List

03 October 2018
Stanovisko č. 11/2018 k návrhu seznamu příslušného dozorového úřadu Irska  1.24 MB
Členské státy: