Európsky výbor pre ochranu údajov

Opinion 10/2018 Hungary SAs DPIA List

03 October 2018
Stanovisko 10/2018 k navrhovanému zoznamu príslušného dozorného orgánu Maďarska  126.73 KB
Členské štáty: