Euroopa Andmekaitsenõukogu

Opinion 10/2018 Hungary SAs DPIA List

03 October 2018
Arvamus nr 10/2018, milles käsitletakse Ungari pädeva järelevalveasutuse esialgset loetelu  106.97 KB
Liikmesriigid: