Europeiska dataskyddsstyrelsen

Opinion 17/2019 on the UK data protection supervisory authority draft accreditation requirements for a code of conduct monitoring body pursuant to article 41 GDPR

02 December 2019
Yttrande nr 17/2019 om den brittiska datatillsynsmyndighetens utkast till krav för ackreditering av ett organ för övervakning av uppförandekoder enligt artikel 41 i den allmänna dataskyddsförordningen  188.86 KB
Medlemsstater: