Európsky výbor pre ochranu údajov

Stanovisko 17/2019 k návrhu dozorného orgánu Spojeného kráľovstva pre ochranu osobných údajov týkajúceho sa požiadaviek na akreditáciu monitorujúceho subjektu pre kódex správania podľa článku 41 všeobecného nariadenia o ochrane údajov

02 December 2019
Stanovisko 17/2019  432.78 KB
Členské štáty: