Opinion 17/2019 on the UK data protection supervisory authority draft accreditation requirements for a code of conduct monitoring body pursuant to article 41 GDPR

2 December 2019
Opinia nr 17/2019 w sprawie projektu wymogów akredytacji podmiotu monitorującego kodeks postępowania zgodnie z art. 41 RODO organu nadzorczego ds. ochrony danych w Zjednoczonym Królestwie 188.47 KB
Members: