Opinion 17/2019 on the UK data protection supervisory authority draft accreditation requirements for a code of conduct monitoring body pursuant to article 41 GDPR

2 December 2019
Opinjoni 17/2019 dwar l-abbozz tar-rekwiżiti ta’ akkreditazzjoni tal-Awtorità Superviżorja tar-Renju Unit għall-protezzjoni tad-data għal korp ta’ monitoraġġ ta’ kodiċi ta’ kondotta skont l-Artikolu 41 tal-GDPR 224.88 KB
Members: