Opinion 17/2019 on the UK data protection supervisory authority draft accreditation requirements for a code of conduct monitoring body pursuant to article 41 GDPR

2 December 2019
Atzinums 17/2019 par Apvienotās Karalistes datu aizsardzības uzraudzības iestādes prasību projektu rīcības kodeksu pārraudzības struktūras akreditācijai saskaņā ar VDAR 41. pantu 190.46 KB
Members: