Europos duomenų apsaugos valdyba

Opinion 17/2019 on the UK data protection supervisory authority draft accreditation requirements for a code of conduct monitoring body pursuant to article 41 GDPR

02 December 2019
Nuomonė Nr. 17/2019 dėl Jungtinės Karalystės duomenų apsaugos priežiūros institucijos pagal BDAR 41 straipsnį pateikto elgesio kodekso stebėsenos įstaigos akreditavimo reikalavimų projekto  182.26 KB
Valstybės narės: