Opinion 17/2019 on the UK data protection supervisory authority draft accreditation requirements for a code of conduct monitoring body pursuant to article 41 GDPR

2 December 2019
Mišljenje 17/2019 o nacrtu zahtjeva nadzornog tijela za zaštitu podataka Ujedinjene Kraljevine za akreditaciju tijela za praćenje kodeksa ponašanja u skladu s člankom 41. Opće uredbe o zaštiti podataka 189.6 KB
Members: