Euroopan tietosuojaneuvosto

Opinion 17/2019 on the UK data protection supervisory authority draft accreditation requirements for a code of conduct monitoring body pursuant to article 41 GDPR

02 December 2019
Lausunto 17/2019 Yhdistyneen kuningaskunnan tietosuojaa valvovan viranomaisen luonnoksen akkreditointivaatimuksista käytännesääntöjen valvontaelimelle yleisen tietosuoja-asetuksen 41 artiklan mukaan  190.99 KB
Jäsenvaltiot: