Arvamus nr 17/2019 Ühendkuningriigi andmekaitse järelevalveasutuse akrediteerimisnõuete eelnõu kohta, mis on koostatud toimimisjuhendi järgimise üle järelevalvet teostava asutuse jaoks vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 41

2 December 2019
Arvamus nr 17/2019 385.36 KB
Members: