Euroopa Andmekaitsenõukogu

Arvamus nr 17/2019 Ühendkuningriigi andmekaitse järelevalveasutuse akrediteerimisnõuete eelnõu kohta, mis on koostatud toimimisjuhendi järgimise üle järelevalvet teostava asutuse jaoks vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 41

02 December 2019
Arvamus nr 17/2019  385.36 KB
Liikmesriigid: