Det Europæiske Databeskyttelsesråd

Udtalelse 17/2019 om den britiske tilsynsmyndighed for databeskyttelses udkast til kravene til akkreditering af et organ til kontrol af adfærdskodekser i henhold til artikel 41 i databeskyttelsesforordningen

02 December 2019
Udtalelse 17/2019  403.18 KB
Medlemsstater: