Opinion 17/2019 on the UK data protection supervisory authority draft accreditation requirements for a code of conduct monitoring body pursuant to article 41 GDPR

2 December 2019
Stanovisko č. 17/2019 k návrhu požadavků na akreditaci subjektu pro monitorování kodexu chování podle článku 41 obecného nařízení o ochraně osobních údajů podanému dozorovým úřadem Spojeného království pro ochranu osobních údajů 197.13 KB
Members: