Европейски комитет за защита на данните

Становище 17/2019 относно проекта на надзорния орган по защита на данните на Обединеното кралство , свързан с изискванията за акредитация на органи за наблюдение на кодекси за поведение съгласно член 41 от ОРЗД

02 December 2019
Становище 17/2019  404.96 KB
Държави членки: