ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

Opinion 6/2019 on the draft list of the competent supervisory authority of Spain regarding the processing operations subject to the requirement of a data protection impact assessment (Article 35.4 GDPR)

12 March 2019
Opinion 6/2019  638.16 KB
Θεματικές ενότητες:
Κράτη μέλη: