Европейски комитет за защита на данните

Становище 6/2019 относно проекта на списък, съставен от компетентния надзорен орган на Испания във връзка с операциите по обработване, за които се изисква оценка на въздействието върху защитата на данните (член 35, параграф 4 от ОРЗД)

12 March 2019
Становище 6/2019 относно проекта на списък, съставен от компетентния надзорен орган на Испания във връзка с операциите по обработване, за които се изисква оценка на въздействието върху защитата на данните (член 35, параграф 4 от ОРЗД)  336.95 KB
Държави членки: